Трудовий договір
Координатор логістики / Koordynator logistyczny
Zakręt
Спеціаліст
Додано: 23.03.2022

Опис посади

Firma transportowa z długoletnim doświadczeniem w transporcie międzynarodowym chłodniczym poszukuje pracownika na stanowisko

Koordynator ds. Transportu

Opis stanowiska:

- koordynowanie i planowanie pracy kierowców na podstawie sporządzonych harmonogramów,

- nadzór nad czasem pracy kierowców, weryfikacja naruszeń,

- wyposażenie kierowców w niezbędne dokumenty potrzebne do wykonania zleceń transportowych,

- formalne przygotowanie do pracy taboru samochodowego,

- nadzór nad realizacją zleceń transportowych przez kierowców,

- optymalizacja tras pod względem rentowności i czasu przejazdu,

- kontrola kosztów wyjazdów służbowych kierowców,

- kontrola zużycia paliwa,

- nadzór nad dokumentami przewozowymi,

- analizowanie i optymalizowanie innych procesów logistycznych w obszarze transportu,

- aktywny udział w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.


Переклад

Транспортна компанія з багаторічним досвідом роботи в міжнародних рефрижераторних перевезеннях шукає співробітника на посаду

Транспортний координатор

Описання роботи:

– координація та планування роботи водіїв на основі складених графіків,

– нагляд за робочим часом водіїв, перевірка порушень,

– забезпечення водіїв необхідними документами для виконання транспортних замовлень,

– формальна підготовка до роботи автопарку,

– нагляд за виконанням водіями транспортних замовлень,

– оптимізація маршруту з точки зору рентабельності та часу в дорозі,

– контроль витрат на відрядження водіїв,

– контроль витрати палива,

– контроль транспортних документів,

– аналіз та оптимізація інших логістичних процесів у сфері транспорту,

– активна участь у вирішенні кризових ситуацій.

Вимоги

Wymagania:

– doświadczenie w organizacji pracy kierowców i rozliczaniu kierowców,

– znajomość zasad wykonywania usług transportowych na kierunku zachód – wschód,

– praktyczna znajomość przepisów dot. czasu pracy kierowców AETR oraz przepisów o transporcie drogowym,

– znajomość wskaźników kosztowych i jakościowych wykorzystywanych w transporcie,

– umiejętność organizowania pracy własnej oraz podległych kierowców,

– dobra znajomość pakietu MS Office i systemów do obsługi transportu,

– znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikacyjnym,

– umiejętności logicznego myślenia, analizy i szybkiej oceny sytuacji,

– wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne,

– odporności na stres w trudnych sytuacjach,

– poczucie odpowiedzialności.


Переклад

Вимоги:

– досвід організації роботи водіїв та обліку водіїв,

– знання принципів надання транспортних послуг у напрямку захід-схід,

– практичне знання положень про робочий час водіїв ЄТР та правил автомобільного транспорту,

– знання вартісних і якісних показників, що використовуються на транспорті,

– вміння організувати власну роботу та роботу своїх підлеглих водіїв,

– добре знання пакету MS Office та систем транспортного обслуговування,

– знання англійської або російської на комунікативному рівні,

– логічне мислення, аналіз і швидка оцінка ситуації,

– високорозвинені комунікативні та міжособистісні навички,

– стійкість до стресів у складних ситуаціях;

– Почуття відповідальності.

Вакансія

Zapewniamy:

– stabilne zatrudnienie w firmie o ustalonych standardach,

– autonomię i swobodę działania w zakresie powierzonych zadań,

– wynagrodzenie zgodne z kwalifikacjami pracownika oraz zajmowanym stanowiskiem,

– możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego gwarantującego bezpieczeństwo oraz wypłatę świadczeń w różnych sytuacjach życiowych,

– pracę w zgranym zespole doświadczonych fachowców i specjalistów z branży transportowej,

– możliwość pozyskania karty Multisport.

Zastrzegamy prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Prosimy o dopisanie klauzuli do zgłoszenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lakmex Sp. z o.o. z siedzibą w Zakręcie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].”

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 1 roku na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy.


Переклад

Ми надаємо:

– стабільне працевлаштування в компанії зі встановленими стандартами,

– автономність і свобода дій у сфері доручених завдань,

– оплата праці відповідно до кваліфікації працівника та займаної посади;

– можливість приєднання до групового страхування, що гарантує безпеку та виплату виплат у різних життєвих ситуаціях,

– робота в злагодженій команді досвідчених професіоналів та спеціалістів транспортної галузі,

– можливість отримати картку Multisport.

Ми залишаємо за собою право відповідати на вибрані заявки.

Будь ласка, додайте пункт до повідомлення:

«Я даю згоду на обробку компанією Lakmex Sp. z o.o. базуються в Закренці персональні дані, які містяться в моїй пропозиції про роботу для потреб поточного та майбутнього процесів найму [відповідно до Закону про захист персональних даних від 10 травня 2018 року – Журнал Акт 2018 р. ст 1000 та відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року. про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/EC (GDPR)].»

Резюме кандидатів, не враховані в даному процесі найму, зберігаються протягом 1 року для цілей наступних процесів найму. Після закінчення цього терміну вони видаляються, а персональні дані кандидатів не обробляються для будь-яких інших цілей. Ми не відправляємо заявку назад.

Контакт з рекрутером Lakmex Sp. z o. o.
Lubelska 14D, 05-077 Zakręt PL +48601280012 zofia.prudzynska@lakmex.pl
Контакт з роботодавцем відбувається за межами веб-сайту. Роботодавець зобов’язаний надати інформацію про оброблені ним персональні дані, які ви надали йому для підбору персоналу, відповідно до GDPR.