Трудовий договір
ІНСТИЙНЕ ПРОЕКТАНТ В ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ / INŻYNIER PROJEKTANT W BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ
Лодзинське, Łódź
Спеціаліст
Додано: 31.05.2019

Опис посади

Projektowanie instalacji technologicznych rurociągowych w projektach krajowych i międzynarodowych dla przemysłu: chemicznego, celulozowo-papierniczego i energetycznego, w tym:
• opracowywanie schematów technologicznych;
• obliczenia i dobór urządzeń technologicznych;
• opracowywanie opisów sterowania, blokad;
• inwentaryzacja instalacji.


Переклад

Проектування трубопровідних технологічних установок у національних та міжнародних проектах для наступних галузей: хімічна, целюлозна, паперова та енергетична, включаючи:
• розробка технологічних схем;
• розрахунки та підбір технологічних пристроїв;
• розробка контрольних описів, замків;
• інвентаризація установки.

Вимоги

• kilkuletniego doświadczenia w projektowaniu instalacji przemysłowych w branży technologicznej;
• dobrej znajomości języka polskiego, angielskiego i/lub niemieckiego;
• znajomości standardów opracowywania dokumentacji technicznej;
• wykształcenia średniego lub wyższego technicznego o profilu technologicznym;
• dobrej znajomości AutoCAD;
• dobrej znajomości Excel;
• gotowości do odbywania podróży służbowych w kraju i za granicą.


Переклад

• багаторічний досвід проектування промислових установок у технологічній галузі;
• добре володіють польською, англійською та / або німецькою мовами;
• знання стандартів підготовки технічної документації;
• середня або вища технічна освіта з технологічним профілем;
• добре знання AutoCAD;
• добре знання Excel;
• готовність до поїздок у відрядження в Польщі та за кордон.

Вакансія

• stabilną perspektywę zatrudnienia i rozwój w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz otwartej i opartej na zaufaniu kulturze przedsiębiorstwa;
• uczestnictwo w ciekawych projektach realizowanych dla klientów z całego świata;
• przyjazne środowisko pracy w międzynarodowym zespole inżynierów;
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji;
• świadczenia socjalne;
• pakiety medyczne;
• kartę sportową;
• dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych;
• ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.


Переклад

• стабільну перспективу зайнятості та розвитку в компанії з усталеною ринковою позицією та відкритою і заснованою на довірі компанією культурою;
• участь у цікавих проектах, що реалізуються для клієнтів з усього світу;
• дружнє робоче середовище в міжнародній команді інженерів;
• винагорода, яка відповідає кваліфікації;
• соціальні пільги;
• медичні пакети;
• спортивна карта;
• доступ до сучасних інформаційних засобів;
• постійне підвищення кваліфікації.

Контакт з рекрутером Poyry Poland Sp. z o.o.
Лодзинське Łódź PL +48426380444 maria.fonrobert-jarosz@poyry.com poyry.pl