Трудовий договір
ІНЖЕНЕРНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДИЗАЙНЕР / INŻYNIER PROJEKTANT ELEKTRYK
Лодзинське, Łódź
Спеціаліст
Додано: 31.05.2019

Опис посади

Projektowanie instalacji elektrycznych dla inwestycji przemysłowych z naciskiem na projekty wykonawcze, a w szczególności:
• projektowanie instalacji zasilania i sterowania silnikami, dystrybucja napięcia SN i nn, rozdzielnice dystrybucyjne i silnikowe, połączenia do systemów sterowania procesem technologicznym (DCS, PLC), projektowanie instalacji uziemiających i ochrony odgromowej, instalacji oświetlenia elektrycznego;
• tworzenie specyfikacji technicznych;
• przygotowywanie technicznych zapytań ofertowych;
• przygotowywanie schematów elektrycznych, rysunków lokalizacyjnych, dokumentacji montażowej;
• nadzór nad realizacją projektów.


Переклад

Проектування електроустановок для промислових інвестицій з акцентом на детальні конструкції, зокрема:
• проектування систем електроживлення та керування двигунами, розподілу напруги МВ і НН, розподільних та моторних розподільних щитів, підключень до систем керування технологічними процесами (DCS, PLC), проектування систем заземлення та грозозахисту, електроосвітлювальної установки;
• створення технічних специфікацій;
• підготовка технічних запитів;
• підготовка електричних схем, креслення розташування, складання документації;
• нагляд за виконанням проектів.

Вимоги

Od kandydatów oczekujemy:
• kilkuletniego doświadczenia w projektowaniu instalacji przemysłowych w branży elektrycznej;
• znajomości zasad projektowania w branży elektrycznej;
• znajomości języka polskiego i angielskiego;
• wykształcenia wyższego technicznego o profilu elektrycznym;
• znajomości AutoCAD;
• gotowości do odbywania podróży służbowych w kraju i za granicą;


Переклад

Ми очікуємо від кандидатів:
• багаторічний досвід проектування промислових установок в електротехнічній промисловості;
• знання принципів проектування в електротехнічній промисловості;
• знання польської та англійської мов;
• вища технічна освіта з електричним профілем;
• знання AutoCAD;
• готовність до поїздок у відрядження в країні та за кордоном;

Вакансія

Osobom, które dołączą do naszego zespołu oferujemy:
• stabilną perspektywę zatrudnienia i rozwój w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz otwartej i opartej na zaufaniu kulturze przedsiębiorstwa;
• uczestnictwo w ciekawych projektach realizowanych dla klientów z całego świata;
• przyjazne środowisko pracy w międzynarodowym zespole inżynierów;
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji;
• świadczenia socjalne;
• kartę sportową;
• pakiety medyczne;
• dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych;
• ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.


Переклад

Ми запропонуємо людям, які приєднаються до нашої команди:
• стабільну перспективу зайнятості та розвитку в компанії з усталеною ринковою позицією та відкритою і заснованою на довірі компанією культурою;
• участь у цікавих проектах, що реалізуються для клієнтів з усього світу;
• дружнє робоче середовище в міжнародній команді інженерів;
• винагорода, яка відповідає кваліфікації;
• соціальні пільги;
• спортивна карта;
• медичні пакети;
• доступ до сучасних інформаційних засобів;
• постійне підвищення кваліфікації.

Контакт з рекрутером Poyry Poland Sp. z o.o.
Лодзинське Łódź PL +48426380444 maria.fonrobert-jarosz@poyry.com poyry.pl